Gåvor

Det finns en tradition att hedra den som gått bort genom att bidra med en minnesgåva som kan bestå i pengar till en organisation eller saker som kan göra nytta. Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av en avliden.

Minnesblad (minnesbrev)

Oftast lämnar välgörande organisationer ett minnesblad till de anhöriga där det framgår vem som skänkt gåvan. Givaren kan välja var minnesbladet ska lämnas, direkt till de anhöriga, till begravningsbyrån eller till kyrkan/kapellet för överlämning vid begravningsceremonin.

Exempel på text/hälsning i minnesbladet:

  • Vila i frid
  • Du finns alltid i mitt hjärta
  • Mamma/Pappa jag saknar dig

Att tänka på när man skickar pengar

För att veta vem som ger pengarna, till vilket ändamål och vart minnesbladet ska skickas så behöver man ange det på inbetalningen som görs. Det är rekommenderat att betala direkt till den valda fonden så de skriver ut minnesbladet.

Glöm inte dessa uppgifter:

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen skall äga rum
  • Vilken dag begravningen sker
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesbladet skall skickas

Se till att beställa/skicka gåvan åtminstone 5 dagar före du vill att minnesbladet ska levereras för att försäkra dig om att det kommer fram i tid.

Organisationer som lämnar minnesblad till begravning